Odkryj historię gminy Konarzyny

NOTY BIOGRAFICZNE

Baron Tadeusz Lerchenfeld

 

powsta1.jpgTadeusz Stanisław Lerchenfeld - działacz niepodległościowy, powstaniec wielkopolski, dowódca powstańców żnińskich, Jego oddział nazywany oddziałem janowiecko-juncewskim stacjonował w górnej części Żnina,d-ca kompanii sztabowej jako podporucznik. Pochodzi ze spolszczonej rodziny prawdopodobnie pochodzenia niemieckiego z Bawarii, po uzyskaniu polskiego szlachectwa osiadła na Kaszubach.

Urodził się 14 listopada 1883 r. w Bydgoszczy z ojca Ignacego i matki Józefy z domu Wolszlegier. Jego ojciec Ignacy miał w Bydgoszczy kancelarię adwokacką. Jego matka pochodziła z Pomorza. Edukację do matury włącznie ukończył w gimnazjum w Bydgoszczy. W szkole średniej należał do tajnego związku filomatów - młodzieży, która bardzo dobrze zapisała się w walce o polskość w czasach zaborów. Na studia rolnicze udał się do Berlina, ale praktykę odbywał w rodzinnych stronach. Był właścicielem majątku w Chomiąży Szlacheckiej (od 1909 roku). 
    W armii niemieckiej służył w oddziale taborów. Złożył nawet egzamin aspiranta oficerskiego, co było ewenementem, gdyż dla Polaków służba oficerska w armii niemieckiej była zamknięta. Ze względu na chorobę serca nie został zmobilizowany w 1914 roku.  W grudniu 1918 r. reprezentował powiat żniński na Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu. Po wybuchu walk powstańczych wziął udział w walkach o Żnin i został pierwszym po 125 latach zaborów komendantem miasta oraz powiatu. W 1922 roku kupił od Niemca Petersdorfa majątek w Żychcach. W okresie międzywojennym prowadził tam gorzelnie, reprodukcję uznanych zbóż, zarodową hodowlę konia szlachetnego półkrwi i użytkową owczarnie. Posiadał 1000 ha w tym 710 użytków rolnych, 156 łąk i pastwisk, 66 lasu, 38 nieużytków i gruntów pod drogi a 30 ha stanowiły wody. W latach dwudziestych pełnił funkcję wójta Konarzyn. Był prezesem Pomorskiego Związku Hodowców Owiec z siedzibą w Toruniu na ulicy Sienkiewicza 40. Członkiem Zarządu Pomorskiego Związku Ziemian należącego do Związków Zawodowych Dzierżawców majątków Państwowych. Prezesem okręgu chojnickiego i tucholskiego PZZ. W 1939 roku ucieka z uwagi na umieszczenie Go przez hitlerowców na liście eksterminacyjnej. Po wcześniejszym przekazaniu części majątku pracownikom i mieszkańcom wsi zamieszkuje w Warszawie gdzie bardzo prawdopodobnie uczestniczy w Powstaniu Warszawskim. Poszukiwany na polecenie gauleitera Forstera ukrywa się pod nazwiskiem Laski.Niestety po wojnie UB zabrania Mu powrotu do Żychc. Zostaje dyrektorem PGR pod Słupskiem. Odznaczony Krzyżem Niepodległości i dwukrotnie Krzyżem Walecznym.Umiera w 1955 roku

opracował Krzysztof Tyborski (Konarzyny)