Odkryj historię gminy Konarzyny

PRZED I POD ZABOREM

Drewniany kościół w Konarzynach

regestr.jpg

Kilka słów należy napisać o regestrze naszego kościoła, czyli chronologicznym opisie stanu fizycznego i materialnego parafii. Najstarsze informacje dotyczą jeszcze stanu kościoła drewnianego. Dla zabezpieczenia należytego utrzymania Mirosław Konarski spisał w 1629 roku, miejscowemu proboszczowi tzw. erekcję. Wynikają z niej nie tylko informacje o wyglądzie kościoła i jego wyposażeniu, ale także informacje o stanie całej wsi i ich mieszkańców. 
Według wizytacji z 1653 roku kościół w Konarzynach był drewniany. Był on pod wezwaniem Piotra i Pawła. Nabożeństwa można było w nim odprawiać przy trzech ołtarzach. Ołtarz główny przedstawiał zdjęcie Chrystusa z krzyża, oraz Matkę Boską . Drugi ołtarz, po prawej stronie, był z wizerunkiem, przedstawiającym ubiczowanego Chrystusa, a nad nim znajdował się obraz św. Franciszka. Z kolei trzeci ołtarz, przedstawiał Wniebowzięcie Matki Boskiej a uzupełnieniem był obraz świętej Trójcy. Mensę ołtarzową ufundował Marcin Żychcki.

Kilka lat temu w chojnickiej Farze znaleziono rejestr kościoła parafialnego w Konarzynach z 1664 roku. Znajduje się tam między innymi spis naczyń liturgicznych:

kielich z patyną, który ukradziono w 1682 roku

monstrancja

puszka 

krzyż

kolejny kielich, który kupiono w 1679 roku

wszystkie te przedmnioty były ze złota lub pozłacane.

 

W 1700 roku odbyła się kolejna wizytacja.

Informacje o istniejącym, murownym kościele jako pierwszy spisał Piotr Tuchołka w 1764 roku.

źródła:

ks. Władysław Szulist

prof. Jacek Knopek

Konstanty Kościński