Odkryj historię gminy Konarzyny

NOTY BIOGRAFICZNE

Ks. Hipolit Trętowski

kos.jpg

 Został przeniesiony do nas w sierpniu lub we wrześniu 1884 roku z Więcborka w zamian za ks. Góreckiego i Cyrę. Ks. Hipolit Trętowski urodził się 1 2 sierpnia 1840 roku w Nowej Wsi Królewskiej w powiecie wąbrzeskim w rodzinie nauczyciela Bonawentury i Rozalii Tausch, brat Hieronima. W latach 1852-60 uczył się w gimnazjum chełmińskim, gdzie był stypendystą Towarzystwa Pomocy Naukowej i Generalnego Wikariatu. W latach 1860-62 i 1865-67 studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz w Munster w latach 1862-65. TPN udzieliło mu 100 talarów w formie pożyczki, którą miał w przyszłości spłacić. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 kwietnia 1867 roku w Pelplinie.

Był wikarym katedralnym i nauczycielem w Collegium Marianum w latach 1867-68. Ceniony był na terenie diecezji jako kaznodzieja. Został następnie wikarym w Śliwicach, Miłobądzu, Trąbkach (1873-82), administratorem w Więcborku, wikarym w Konarzynach, Nowem, Lęborku, Rogóźnie, Oksywiu (1886-88), administratorem w Subkowach. Grucie (1899-92), Bobowie. Będąc administratorem w Redzie (1893-1907) włożył wiele energii w budowę nowego murowanego kościoła w latach (1901-03). Należał do TPN, TNT (1876-1919) i do Stowarzyszenia "Straż". Był później proboszczem w Papowie Biskupim (od 27 czerwca 1907 roku). Przeszedł na emeryturę (1920) i zamieszkał w Świeciu, gdzie zmarł 14 marca 1921 roku.