Odkryj historię gminy Konarzyny

PRZEGLĄD PRASY

Pierwsza komunia

pierwsza1Gazeta Gdańska, 1937.08.26 nr 196.jpg

 

Gazeta Gdań„ska, 1937.08.26 nr 196

 

pierwsza.jpg