Odkryj historię gminy Konarzyny

PRZEGLĄD PRASY

BBWR i budowa organistówki

bbiremont1Gazeta Gdańska, 1932.09.29 nr 224.jpg

 

Gazeta Gdań„ska, 1932.09.29 nr 224

 

bbiremont2.jpg