Odkryj historię gminy Konarzyny

NOTY BIOGRAFICZNE

Ksiądz Jan Górecki

gorecki1.jpg

 

gorecki.jpg

 

 

Jan Górecki urodził się 20 stycznia 1847 roku, wyświęcony 11 maja 1873. Był synem siostry proboszcza konarzyńskiej parafiii ks. Tomasza Kryszkiewicza, Ksiądz Górecki w 1888 roku został administratorem parafii katolickiej w Rumi. Jego duchowa droga zbiegała się z Konarzynami. Przyjeżdzał do konarzyńskiej parafii, mająć wsparcie u wuja ks. Kryszkiewicza. Zawdzięczł mu finansowanie nauki w gimnazjum chojnickim (1859–1868). Jako stypendysta Towarzystwa Pomocy Naukowej w latach 1868–1872 studiował teologię w Münster, gdzie w 1873 roku uzyskał licencjat. Przez 5 miesięcy służył w wojsku podczas wojny francusko-pruskiej w latach 1870–1871. Po odbyciu kursu praktycznego w Pelplinie, przyjął tam w 1873 roku święcenia kapłańskie. Początkowo był wikarym w Godziszewie, później w Chełmży, gdzie doświadczył prześladowań okresu "Kulturkampfu". Tamtejszy burmistrz, 24 stycznia 1874 roku przekazał mu rozporządzenie rejencji, odczytane następnie na wszystkich ulicach miasta, zakazujące wykonywania czynności religijnych. Ponieważ nie zastosował się do tego zakazu, władze pruskie, między innymi poprzez nakładanie nań kar pieniężnych, chciały go zmusić do porzucenia placówki duszpasterskiej. Mimo iż w marcu 1874 roku wytoczono mu proces za „bezprawne" wykonywanie czynności kapłańskich”, trwał nadal na swoim stanowisku. Trzy miesiące później otrzymał wyrok banicyjny, nakazujący opuszczenie prowincji w ciągu 3 dni. Ponieważ nie wykonał tego polecenia i w dalszym ciągu pełnił swoje obowiązki, rejencja w Kwidzynie nakazała jego przymusowe wydalenie. W lipcu 1874 roku sekretarz powiatowy w  asyście żandarmów wywiózł go do Bydgoszczy. Schronienie znalazł w  Seminarium Duchownym w  Pelplinie, a  pracę w  tamtejszej kancelarii biskupiej. W tym czasie zapadł wyrok w procesie toruńskim, w wyniku którego w kwietniu 1875 roku ksiądz został aresztowany i uwięziony na 4,5 miesiąca w Starogardzie Gdańskim. Po odbyciu wyroku zamieszkał u swego wuja ks. Kryszkiewicza w  Konarzynach. W latach 1883-84 i 1886 pełnił duszpasterstwo jako wikariusz w Konarzynach.

 

  • Gazeta Toruńska 1884, R. 18 nr 226

gorecki11.jpg