Odkryj historię gminy Konarzyny

NOTY BIOGRAFICZNE

Ks.Bronisław Antoni Hinc

ks.hinc.jpg

Ks. Hinc Bronisław Antoni urząd proboszcza w Konarzynach pełnił od 1 stycznia 1949 roku do 1958. Urodził się 18 sierpnia 1908 roku w lidzbarku welewskim. Był synem technika budowlanego Antoniego i Marty z domu Jurkiewicz. Jego ojciec z powodu odniesionych ran na froncie I WŚ umiera , dlatego ksiądz Bronisław zmuszony jest przerwać naukę i podejmuje prace. W 1925 roku podejmuje naukę w Małym Seminarium Duchowym w Lądzie. W 1932 roku zdaje maturę w krakowskim gimnazjum. Następnie rozpoczyna studia filozoficzne, przez trzy lata był nauczycielem w Seminarium, w którym wcześniej się uczył. W latach 1936-1939 studiował teologię w Krakowie i tam też 29 czerwca 1939 roku przyjął święcenia kapłańskie. w 1948 roku został przeniesiony do diecezji chełmińskiej. Został skierowany do parafii w konarzynach na posadę administratora. W liście (10 maj 1949 ) do biskupa pisze proźbę o urząd proboszcza. W uzasadnieniu stwierdził: "Parafię uporządkowałem możliwie duchowo i materialnie. Odnowiłem plebanię wewnątrz i przeprowadziłem elektryfikację plebanii, organistówki i wykończyłem elektryfikację kościoła." 

Objęcie urzędu proboszcza w konarzyńskiej parafii odbyło się 14 sierpnia 1949 roku. Jednocześnie pełnił obowiązki administratora w Swornychgaciach oraz zastępował księdza w Sąpolnie. Jego stosunki z parafianami nie były dobre. Nie darzono Go zaufaniem prawdopodobnie z uwagi na dobry kontakt z ówczesną władzą. Na własną proźbę w 1956 roku opuszcza konarzyny twierdząc : " W Konarzynach jestem już ósmy rok i mam ich dosyć"

Od 31 marca 1958 roku rozpoczyna pracę jako administrator w  Bierzgłowie. W dniu 29 czerwca 1964 roku w Bierzgłowie świętował 25-lecia święceń kapłańskich. 

W 1975 roku przechodzi na emeryturę. Umiera 10 sierpnia 1997 roku w Toruniu

 
 W drugiej połowie 1949 r.
Rozpoczęła się inwigilacja księży i przewodniczących zakonów żeńskich
 W związku z tym w załatwieniu polecenia tajnego Wydziału Społeczno – Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Starosta Powiatowy Chojnicki, tajnym pismem (L.dz. 0.tjn. 33/49 z dnia 8.X. 49 r.) przesłał następujące dane:

 

Ks. Hinc Bronisław, syn Antoniego i Marty z d. Jubkiewicz, proboszcz, pochodzenie chłopskie, działalność przed i w czasie okupacji nieznana. W życiu społecznym nie bierze udziału, jedynie na skutek konsekwencji ze strony przełożonych, których się obawia. Do poczynań Rady Gminnej jest pozytywnie ustosunkowany. Często służy radą, podaje komunikaty z ambony a nawet uświadamia o znaczeniu elektryfikacji, o konieczności wczesnego przeprowadzenia wykopów itd. Jednakże wśród parafian nie cieszy się zaufaniem, do czego sam się przyznaje. Ze względu na niemożność porozumienia się z nimi, którzy jak wyraża się – nie pozwalają mu brać udziału w życiu społecznym, chciałby zmienić parafię.
Obustronna nieufność powoduje, ze boi się konsekwencji ze strony biskupa i tym samym ogranicza zakres swych poczynań. W stosunku do dekretu zajmuje stanowisko wyczekujące.

 

źródła:

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=50154