Odkryj historię gminy Konarzyny

NOTY BIOGRAFICZNE

Ks. Fabian Ulatowski

ulatowski13.jpg

Ksiądz Fabian Ulatowski urodził się 12 lutego 1870 r. w Lubawie w rodzinie rolnika Fabiana i Józefiny z domu Kiełczyńskiej. Uczył się w progimnazjum lubawskim (1880-1887) oraz w gimnazjum chełmińskim, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości (1889). Po studiach w Seminarium Duchownym w Pelplinie otrzymał święcenia kapłańskie 11 marca 1894 r. Był wikarym w parafii pw. Św. Wojciecha w Lisewie (1894-1898), a od 1898 r. został tam administratorem.

Konarzyny (1900-1907)

Od 18 kwietnia 1900 r. został proboszczem w Konarzynach. Szybko rozpoczął działalność społeczną i polityczną.

W 1900 roku 13 grudnia przystąpił do Centralnego Towarzystwa Rolniczego. Uczestniczył w pierwszym walnym zebraniu Towarzystwa Rolniczego na Pomorzu, które odbyło się w Pelplinie. Reprezentował tam Konarzyny, a potrzebę organizowania się rolników szerzył w parafii. Można więc stwierdzić, że zaszczepił wśród konarzyńskich rolników ideę , której efektem było założenie kółka rolniczego w 1909 roku przez ks. Schulza.

W 1901 roku zostaje członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, angażując się tam aż do 1917 roku.

W 1902 roku podpisuje się pod odezwą do młodzieży, którą podpisało 99 polskich obywateli broniących wychowania w duchu narodowym i dostępu do polskiej edukacji. Podpisanie odezwy mogło przyspożyć Mu kłopotów, ponieważ był to też jednocześnie gest popierający nijakiego Gierlackiego, młodego kleryka z Seminarium w Pelplinie, u którego znaleziono polskie czasopisma i prasę zakazaną przez Niemców.

W 1903 roku w marcu został wybrany Delegatem Komitetu Wyborczego z powiatu człuchowskiego na zjazdy Centralnego Komitetu Wyborczego na Prusy Zachodnie i Warmię ( zebranie odbyło się w Borzyszkowach). Wśród członków powiatowego KW znalazo się też kilku innych mieszkańców. Ksiądz nie zawsze uczestniczył w zebraniach.ul.jpg

 Miał duże poparcie wśród członków Komitetu. Został także zastępcą przewodniczącego Komitetu Wyborczego na powiat człuchowski. Nigdy jednak nie kandydował do parlamentu niemieckiego. W czerwcu podczas zebrania Komitetu w Człuchowie ,Ulatowski przedstawił i poparł kandydata dr. Komierowskiego. 

W 1905 roku wstąpił do stowarzyszenia "Straż" 

 

Barłóżno (1907-1927)

Od 5 kwietnia 1907 r. został proboszczem parafii pw. św. Marcina w Barłóżnie. Przeprowadził tam remont kościoła. W 1919 roku założył tam ognisko Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Polskiej skupiające 35 członków. Z uwagi na brak miejsca do spotkań, udostępnił na ten cel pokój we własnej kamienicy, który pełnił także rolę sali parafialnej. Pracował w Towarzystwie Czytelni Ludowych (1918-1919). Zmarł po kilkuletniej chorobie w Barłóżnie 21 sierpnia 1927 r. 

ulatowski11.jpg

 

 

źródła:

Ks. Mross - Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, T. 5 nr 1, (1920)

Diecezja Chełmińska- Zarys historyczno-statystyczny 1928 rok.

Wielkopolanin 1900, R 18 nr 287

Gazeta Toruńska 1902, R. 38 nr 87

Gazeta Toruńska 1903, R. 29 nr 145 

Gazeta Toruńska 1903, R. 39 nr 60

Gazeta Toruńska 1903, R. 39 nr 244

Gazeta Toruńska 1903, R. 39 nr 262

Gazeta  Postęp nr 64, 1902 rok

Gazeta  Postęp  nr 13, 1902 rok

Czasopismo  Filomaci (1816-1926)

Pielgrzym 1926, R. 57 nr 89

Postęp 1902.04.18 R.13 Nr89