Odkryj historię gminy Konarzyny

NOTY BIOGRAFICZNE

Ks. Otton Józef Konrad

otto konrad.jpg

Ks. Otton Józef Konrad urodzil się 28 grudnia 1909 roku w Chojnicach. Naukę rozpoczął w szkole powszechnej ( 1920-1927 ), następnie uczęszczał do niemieckiego, prywatnego gimnazjum w Chojnicach, a później w Poznaniu. Po egzaminie dojrzałości, który zdał w 1930 r. podjął studia seminaryjne w Pelplinie. Święcenia kapłanskie z rąk biskupa Okoniewskiego otrzymał 15 czerwca 1935 r. Od 1 lipca 1935 r. do 15 czerwca 1937 r. posługiwał jako wikariusz w parafii w Żukowie, następnie w Cekcynie i Gdyni Chylonie. W połowie września 1939 roku został aresztowany przez Niemców i do kwietnia 1940 r. przebywał w obozach na terenie Rzeszy. Przyjął II grupę narodowościową co pozwoliło Mu wrócić do pracy duszpasterskiej. Za zgodą biskupa Karola Spletta został administratorem parafii: Nowa Cerkiew, Rytel, Pawłowo i Krojanty. W dniach 9-10 listopada 1943 r. w Gdańsku Oliwie zdał egzamin proboszczowski. Po świętach Zmartwychstania Pańskiego 1945 r. rozpoczął pracę w opuszczonych parafiach w Mały Gacnik i Witomino, zaś 19 lipca 1945 r. został administratorem w parafii Lichnowy. Po trzech latach przeniesiony został do Zapcenia. Ks. Otton Konrad był proboszczem w Zapceniu od lipca 1948 do 15 kwietnia 1958 roku. W tym czasie ks. z udziałem organisty i młodzieży posadził parafialny lasek.

otton.jpg

W drugiej połowie 1949 r.
Rozpoczęła się inwigilacja księży i przewodniczących zakonów żeńskich

 W związku z tym w załatwieniu polecenia tajnego Wydziału Społeczno – Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Starosta Powiatowy Chojnicki, tajnym pismem (L.dz. 0.tjn. 33/49 z dnia 8.X. 49 r.) przesłał następujące dane:

- Ks. Konrad Otton Józef, syn Pawła i Antoniny d. Siemon, proboszcz, pochodzenie nieznane. Święcenia kapłańskie odebrał w 1948 r. W życiu społecznym i organizacjach udziału nie bierze. Obojętnie ustosunkowany do Gminnej Rady Narodowej. Na parafian jako młody ksiądz wpływu nie posiada. W kazaniach tematów politycznych nie porusza i oświadcza, że nie będzie nikogo zmuszać do przymusowego wykonywania kultu religijnego, a z polityką natomiast nie chce mieć nic wspólnego

 

W 1958 roku powierzono Mu parafię w Konarzynach. W dekanacie zaborskim, do którego wtedy należały Konarzyny ks. Otton pełnił najpierw funkcję wicedziekana ( od 06 lutego 1960 r. ), a następnie w latach 1962-1981 dziekana. W uznaniu pracy duszpasterskiej biskup Marian Przykucki dekretem z dnia 8 września 1984 roku mianował Go Radcą Duchownym ad Honores. W Konarzynach koło figury NMP Jego imieniem nazwano plac. Zmarł w szpitalu w Człuchowie 24 maja 1986 roku. Pogrzeb odbył się 28 maja 1986 r. a pochowany jest przy kościele.

źródło:

65 lat Kościoła w Zapceniu- Danuta Gliszczyńska - Zapceń

Praca magisterska ks. Marcina Sikorskiego

http://www.historiachojnic.pl/