Odkryj historię gminy Konarzyny

NOTY BIOGRAFICZNE

Ks. Zygmunt Sadecki

 

 sadecki.jpg

Ks. Zygmunt Sadecki urodził się 2 marca 1944 r. w Gdyni. Szkołę podstawową ukończył w 1958 r. i wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów w Czerwińsku. Tam w 1963 roku złożył śluby zakonne na 3 lata. Zamknięcie seminarium w 1964 r. spowodowało, że wrócił do rodziców i w 1965 r. zdał maturę w liceum dla pracujących w Wejcherowie. W tym samym roku został przyjęty do Wyższego Seminarium w Pelplinie. Święcenia kapłańskie z rąk biskupa Zygfryda Kowalskiego przyjął 21 maja 1972 r. w Gdyni. Pracę duszpasterską rozpoczął 1 lipca 1972 r. jako wikariusz parafii Serock. Następnie:

od 1 lipca 1973 r. parafia Fordon

od 19 czerwca 1976 r. parafia Brodnica

od 15 lipca 1977 r. Grudziądz-Tarpno i Papowo Biskupie

od 20 sierpnia 1978 r. Puck

od 17 sierpnia 1979 r. Toruń

od 15 marca 1982 r. w Łasinie

od 1 lipca 1983 r. parafia Kielno

od 1 września 1983 r. parafia Kasparus, a od 24 maja 1986 r. został w tej parafii proboszczem.

od 1 kwietnia 1987 r. został proboszczem parafi Łobdowo i administratorem w Kurkocinie. 

Proboszczem w Konarzynach został 1 sierpnia 1988 r. Czynnie angażował się w duszpasterstwo, przeprowadził też wiele inwestycji. Ks. Zygmunt Sadecki dokończył budowe nowej plebani, wyremontował wieżę, gont zastąpił miedzianą blachą. W kośielnych oknach wstawiono witraże. Latem 2003 roku wyjechał do rodziny w Ameryce i tam 15 sierpnia zmarł nagle. Pogrzeb odbył się 30 sierpnia 2003 r. w Konarzynach. Pochowany został przy konarzyńskim kościele.

źródła:

-Praca magisterska ks. Marcina Sikorskiego

-http://www.parafiaoplawiec.pl/cms/data/zawartosc/pliki/329/intencje%20mszalne_11_viii_2013.pdf

-http://www.mikolaj-bydgoszcz.home.pl/po-1945-roku.html

kościele. www.niedziela.diecezja.torun.pl/arch_old/2003/0334/baginski.html

-www.niedziela.diecezja.torun.pl/arch_old/2003/0334/baginski.html

-www.niedziela.pl/artykul/18903/nd/Wspomnienie-o-Ks-kan-Henryku-Baginskim

-www.jozef.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid

- http://www.pomorska.pl/wiadomosci/chojnice/art/6779367,raki-do-jeziora-i-piekne-starocie,id,t.html